Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skärgårdsholme kan brännas upp

Från 2011
Skärgårdsvy från en båt.
Bild: YLE / Robin Lindberg

Det finns nu planer på att i slutet av nästa sommar bränna upp den en hektar stora holmen Rundeln nordväst om Jussarö.
Det är frågan om naturvård.

Rundeln hör till Skärgårdsmiljöstiftelsens naturskyddsområde.
Stiftelsens ordförande Ulla Kihlman säger att det är en mycket gammal trafition att bränna naturområden. Men det här har glömts bort.
- Det var helt normalt tidigare att man gjorde så med avsikt. Den här traditionen kommer säkert att återupprättas mer och mer.

Tallplantering ska brännas

Planerare Esko Tainio vid Forststyrelsen säger att det ännu är på planeringsstadiet - Forststyrelsen har inte ännu beslutat i frågan.
Enligt Tainio skulle ungefär 65 procent av holmen brännas - d.v.s. en 45 år gammal tallplantering mitt på holmen.
Däremot bevaras strandområdena.

Skogsbrandsarter fås fram

Det här är frågan om naturvård. Man vill få fram skogsbrandsarter, främst insekter och tickor, men också väcka frön som har legat i marken utan att gro
Det är första gången som Forststyrelsen bränner skogsområden i skärgården, enligt Forststyrelsens skyddsbiolog Leif Lindgren.

Enligt Forststyrelsens planerare Esko Tainio kan det bli aktuellt att framöver, vart tredje eller vart femte år, bränna skog på olika håll i Ekenäs skärgårds nationalpark.
T.ex. mitt på Älgö finns ett område som kunde brännas upp.

Ljungmarker har bränts på annat håll

På andra håll i den finländska skärgården har Forststyrelsen tidigare bränt små arealer ljungmarker, men alltså inte skogsområden.
Den 24 augusti tände man på en ljunghed på Kråkskär i Korpo, men på grund av regnet lyckades det inte då.
Då Forststyrelsen bränner ljungmarker vill man få fram insekter och blommor, men också aktivera gamla frön som legat i marken utan att gro.
Forststyrelsen planerar bränna ljungmarker på Jungfruskär i Skärgårdshavet.

(Av Robin Lindberg)