Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Väyrynen: Ryssland fortfarande viktigt

Från 2011
Bild: Yle

Centerns hedersordförande Paavo Väyrynen har nu officiellt valts till partiets presidentkandidat. I sitt linjetal betonade Väyrynens betydelsen av ett neutralt Finland.

Enligt Väyrynen är det ytterst viktigt att Finland bevarar sin ställning som ett icke-allierat och neutralt land. Han konstaterar att det enda som kan hota Finlands militära säkerhet är en konflikt mellan Nato och Ryssland.

- Det går inte för sig att Finland går med i Nato och hämtar dess militära system till den ryska gränsen. Tvärtom ska Finland med sitt agerande bidra till att minska på motsättningarna mellan Ryssland och västerländerna.

Enligt Väyrynen är det ändå bra att Finland fortsätter sitt goda samarbete med Nato. Möjligheten att gå med i Nato bör också hållas öppen i händelse av att Finlands säkerhetsutsikter förändras.

Marken tillbaka
Väyrynen säger att presidenten ska ha inflytande i frågor som berör EU:s grundfördrag. Han motsätter sig utvecklingen mot en federation och säger att EU redan i dagens läge är en stark aktör inom tre viktiga områden: utvecklingsfrågor, handeln och miljöpolitiken.

I linje med sina tidigare uttalanden riktade Väyrynen en känga mot euron, som enligt honom från början lidit av gjutfel. Han påminner om att Centern motsatte sig Finlands beslut att gå med i euron.

Väyrynen upprepade sin tanke om att återinföra marken som valuta vid sidan om euron. Det här skulle enligt Väyrynen ställa Finland i samma position som de övriga nordiska länderna.

Ryssland viktigt
Enligt Väyrynen ligger tyngdpunkten i presidentens arbete i dagens läge på att att sköta relationerna till länder utanför Europa. Det viktigaste av dessa länder är Ryssland som Väyrynen kallar "en stormaktsgranne".

- Läget i Ryssland har blivit klarare när den nuvarande premiärministern Vladimir Putin igen övergår till att bli president. Det här betyder att de viktigaste förhandlingarna mellan Finland och Ryssland igen kommer att ske presidenterna emellan.

Väyrynen påpekar att han har träffat Vladimir Putin flera gånger i egenskap av ordförande för den finsk-ryska handelskommissionen.

Läs också: Kiviniemi: Väyrynen en överlägsen kandidat

Läs också: "Stora skillnader mellan kandidaterna"

(Av Henrika Juslin)