Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svartå skolcenter blir inte av?

Från 2011
Svartå skola behöver renoveras.
Bild: YLE/Mikaela Sonck

Slopa hela investeringen för ett skolcentrum i Svartå. Det är stadsdirektörens förslag till stadsstyrelsen som på tisdag ska presentera sitt förslag till budget och ekonomiplan för Raseborg stad.

Stadsdirektören Mårten Johanssons föreslår att investeringen på 4 miljoner dras bort från de planerade investeringarna. I stället genomförs saneringar och förbättringar på de skolbyggnader som i dag redan finns i Svartå. Motiveringen är att ett pris på 4 miljoner euro för ett skolcentrum är orealistiskt i proportion till elevunderlaget. Dessutom får staden inte stadsbidrag för projektet åtminstone fram till 2015.

Jari Salminen, rektor i den finska skolan, Mustion koulu, påminner om att stadens strategi är att locka fler invånare - och här spelar ju nog just skolan en viktig roll säger Salminen.

- Det är ju alltid svårt att få ihop ekonomin i en kommun men skolorna är inte något man ska spara in på. Istället borde man kolla vilka investeringsprojekt som kanske inte är lagstadgade och spara in på den servicen i stället.

Ett gemensamt skolcentrum för den finska och den svenska skolan i Svartå har varit på tapeten över 10 år.
Projektet har haft sina motgångar men det som Salminen ser som väldigt viktigt är att det inte bara är en skolsatsning utan ett projekt som gagnar hela byn.

- Projektet hålls vid liv. Det är ett utvecklingsprojekt och en satsning som byborna står bakom.

Rektor Jari Salminen lever på hoppet. Han har nu förstått att stadsstyrelsen har lagt in 50 000 euro för projektet i nästa års budget och det gör det möjligt att på nytt söka om statsbidrag

- Om staden inte visar intresset för projektet är det onödigt att ansöka om statsstöd.

Jari Salminen är förutom rektor också fullmäktigeledamot för SDP i Raseborg.

(Av Veronica Montén)