Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sura sulfatjordar påverkar havren

Från 2011
Esa Koskenniemi från NTM-centralen visar en klump med svartblå sulfatjord från Söderfjärden.
Bild: YLE/Sonja Rundt

Kål påverkas inte av att odlas i Österbottens sura sulfatjord. Det gör däremot havre.

- Halterna av nickel, mangan och kobolt var fem till sex gånger högre i havren om den odlades i sur sulfatjord än om den odlades på annan jord, säger Rasmus Fältmarsch, doktor i geologi och mineralogi vid Åbo akademi.
Däremot berördes alltså kålen inte, visade hans undersökningar.

Intresset för Österbottens sura sulfatjordar väcktes först av intresset för hur de påverkar miljön. Sedan kom Rasmus Fältmarsch att intressera sig för medicinsk geologi.

Samband mellan sulfatjordar och MS?

Österbotten har en hög förekomst av sjukdomen multipel skleros, MS. Fältmarsch ville med start år 2009 undersöka om det finns ett samband mellan Europas suraste sulfatjord i Österbotten och MS.

Forskningsprojektet var långt utarbetat men då sade etiska nämnden i Birkalands sjukvårdsdistrikt nej till planen.
Enligt nämnden innebar provtagning av ryggmärgsvätska och vanliga blodprov en risk för försökspersonen som är större än den vetenskapliga nytta forskningen kan ha.

Österbottens sura sulfatjordar läcker upp till etthundra gånger mera metaller till närliggande vatten än vad Finlands all industri gör.

(Av Roger Källman)