Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svinuppfödare: Fel att generalisera

Från 2011

Det kan finnas många orsaker till de nya uppdagade fallen av vanvård av svin, säger svinfarmaren Tomas Långgård. Enligt honom kan det ligga ekonomiska orsaker eller personliga tragedier bakom.

Långgård framhåller samtidigt att svinen i genomsnitt sköts bättre i Finland än i svinfarmarnas europeiska konkurrentländer, enligt en ny jämförelse som gjorts av veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Branschen har gjort mycket de senaste åren för att komma ifrån att djuren inte sköts enligt lagens föreskrifter, påpekar Långgård. Dock finns det i svinuppfödarbranschen både bättre och sämre fall, liksom i samhället i övrigt och i andra branscher, säger han.

Djurskyddsaktivisterna har letat upp de värsta fallen och framställt dem som en bild av svinproduktionen i Finland. Den bilden stämmer inte, fastslår Tomas Långgård som även är styrelseledamot i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Alternativet till inhemsk svinköttsproduktion är import, framhåller Långgård. Importen sker då från de europeiska konkurrentländerna, där djurskyddskraven inte är på lika hög nivå som i Finland, varnar han.

Evira inspekterar
Livsmedelssäkerhetsverket Evira kommer att sända inspektörer till de gårdar där djurrättsaktivister filmat vanskötta grisar.

Överinspektör Jaana Mikkola önskar att också andra än aktivister skulle berätta om misskötsel på svingårdar. Hon säger att man på Evira inte tycker om aktivisternas tillvägagångssätt, men att deras tidigare filmer lett till att Evira har fått mera pengar för övervakning.

Organisationen Oikeutta Eläimille har under höstens lopp smygfilmat material på 16 svinfarmer. Yles tv-program A-studio visade i går kväll bilder från farmerna.

Grisarna omges av smuts. På bilderna syns också sjuka och döda grisar.

En undersökning som Evira utförde år 2010, efter att Oikeutta Eläimille senast publicerade bilder på misskötta grisar, visade att en tredjedel av svinfarmerna bryter mot lagen.

Efter avslöjandena har svinuppfödarbranschen inlett egna program för att avskaffa missförhållandena. Avsikten är att industrin i framtiden inte ska köpa grisar av gårdar som inte sköter sig.

Förordning om välbefinnande

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen (Saml) säger att problemen inom grisbranschen inte beror på brister i lagstiftningen, utan på att alla inte följer lagen.

Lagen ska i alla fall kompletteras med hjälp av en förordning om grisars välbefinnande. Där slår man bland annat fast hur stora boxarna ska vara.

(Av Maria von Kraemer)