Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vänsterunga flaggar för basinkomst

Från 2011

Vänsterunga vill blåsa liv i diskussionen om en basinkomst för alla finländare. Genom kampanjen Massit massoille (Fyrk åt folket) vill ungdomsorganisationen sporra till att diskutera hur vårt socialsystem fungerar.

I kampanjen har man utgått från finländarnas egna erfarenheter av hur socialsystemet fungerar. På en video som Vänsterunga publicerat på nätet berättar en grupp unga vuxna om hur deras liv skulle underlättas om en basinkomst skulle införas.

Enligt Vänsterungas ordförande Li Andersson syftar kampanjen inte till att presentera några färdiga modeller för basinkomst. Snarare är tanken att samla in synpunkter på hur det nuvarande systemet fungerar och vad som kunde förbättras. Allmänt gäller enligt Andersson att nivån på socialbidragen i dagens läge är för låga.

- Det nuvarande socialskyddet är på en för låg nivå, det räcker inte till i Finland. Vi kräver också en annorlunda fördelningspolitik än i dag.

Globala förebilder

Enligt Andersson är Vänsterungas kampanj besläktad med de systemkritiska medborgarrörelser som spirat fram runt om i världen. Hon anser att den ekonomiska turbulensen skapar grogrund för nya politiska initiativ.

- I Spanien protesterade frustrerade unga mot den prekära livssituation som de unga befinner sig i. Occupy Wallstreet handlar i sin tur om inkomstfördelningen och att fördela välfärden mer jämlikt. Det är samma teman vi vill lyfta fram med vår grundinkomstkampanj. Jag hoppas att den skulle föda en likadan diskussion i Finland.

Se Vänsterungas kampanjvideo:

(Av Stefan Nordgren)