Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Allt färre ejdrar och andra vattenfåglar

Från 2011

Ejderpopulationerna i Sverige och Finland rasar och och Östersjön tappar sina övervintrande vattenfåglar. Det visar en färsk rapport som sammanställer forskningsresultat och annan data.
Den häckande ejderpopulationen vid den finska och den svenska ostkusten har minskat med omkring hälften (40-60 procent) sedan 2000. Det här har skett efter en stabil period på 1990-talet.

Minskningen är markant snabb och oroväckande, anser forskarna.
Andra trender som de samlade resultaten bekräftar är att årsungarna minskar, de gamla häckande honorna eller ådorna minskar och hanarna, det vill säga gudingarna, ökar.
Numera finns två gudingar på en åda i populationerna.
Också i övrigt verkar de övervintrande vattenfåglarna i Östersjön minska drastiskt.
Hälften färre övervintrar
De övervintrande vattenfåglarna har minskat med nästan hälften, från 8,5 till 4,5 miljoner, på 16 år (från 1993 till 2009).

De stora förlorarna är alfågel, alförrädare, ejder, svärta och sjöorre, av vilka alfågeln dramatiskt minskat från 4,2 miljoner till knappa 1,5 miljoner fåglar.
Det är forskare inom NOWAC (Nordic Waterbirds and Climate Change Network) som har gått igenom en stor mängd data. Forskare vid forskninginstitutet Aronia i Ekenäs som Mikael Kilpi, Johan Ekroos och Markus Öst finns också med i gruppen.

(Av Pia Santonen)