Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Julfreden utlystes traditionellt i Åbo

Julfirandet inleddes vid middagstid. Då stängdes butikerna och julfriden utlystes i Åbo.

Biträdande stadsdirektör Jouko K. Lehmusto läste upp den traditionella kungörelsen på Brinkalahusets balkong på Gamla Stortorget.

Kungörelsen
"I morgon, vill Gud,
infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest; och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden, med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande,
emedan den, som häremot bryter samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda.
Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg."

Brinkalahusets balkong har använts för ändamålet sedan 1886. Själva traditionen är betydligt äldre än så och härstammar från medeltiden.

Unik, lång tradition
Åbo är den enda stad i Norden där traditionen med att utlysa julfreden har fortlevt nästan obruten ända sedan medeltiden.

Bara krig har satt hinder för utlysandet. Under åren 1917, 1939 och 1945 utlystes inte julfreden i Åbo.

Förr hade julfreden också juridisk betydelse. Brott under jultid kunde få strängare påföljder än under andra tider på året.

Evenemanget har direktsänts i radio sedan år 1935 och i tv sedan 1983. Nuförtiden kan man följa med evenemanget också via webben.

(Av Maria von Kraemer)