Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Sårbara el- och kommunikationsnät"

Från 2011
TV-reparation
Bild: Yle

Den häftiga stormen visade hur sårbara de finländska el- och kommunikationsnäten är. Också nödcentralerna har blivit överbelastade av alla samtal.

När läget var som värst var 300 000 hushåll utan el, mobiltelefoner blev stumma, tv- och radiokanaler likaså. Det här föranledde rusning till nödcentralernas jour.

Räddningsöverdirektör Pentti Partanen vid inrikesministeriet medger att det moderna samhället är sårbart.
- El, telefonförbindelser och it är så sammanlänkade med varann att om någon del slås ut så berörs också de andra. Många funktioner störs samtidigt, tyvärr, säger Partanen.

Enligt Partanen kan inget system dimensioneras så att om hundra samtal kommer in samtidigt så finns det tillräcklig kapacitet på ett enda ställe för att svara på dem alla.

- Kunderna måste ha förståelse för att samtalet nog besvaras småningom, säger Partanen.

Statsrådets säkerhetschef Timo Härkönen säger att man nog har vetat om att en stor naturolycka, eller något motsvarande, skulle kunna bryta eltillförseln. Vi har också känt till att mobiltelefonin kräver el - men ackumulatorkapaciteten räcker inte till, säger Härkönen.

Ändå finns det ett reservsystem - både inom försvarsmakten men också annars. Jag vet inte om vi har utnyttjat alla de resurser som finns till buds, säger han.

- Om all elektricitet slås ut så blir det kris, framhåller han. Ingen kan upprätthålla sådan kapcitet att man skulle klara sig i alla lägen.

(Av Anna Savonius)