Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rävar får nu matas med mink

Från 2012
Mink i bur på pälsfarm
Bild: Yle/Eetu Vanhatupa

Tidigare har det varit förbjudet för pälsfarmare att mata rävar med minkkroppar, för att utesluta smittorisken för en BSE-liknande sjukdom som minkar kan bära på. Men en ny EU- förordning som trädde i kraft i Finland vid årsskiftet gör att rävar nu får börja matas med minkkött.

I stället för att de döda minkarna blir avfall tar foderköken nu hand om kropparna och fraktar dem till rävfarmarna.

- Tidigare har man inte kunnat använda mink i rävfodret, eftersom det har saknats klara regler för hur minkkroppar samlas in, men nu har reglerna ändrats och kontrollen skärpts, säger Michael Hornborg, verksamhetsledare för Finlands pälsdjursuppfödares förbund.

Minkar får inte matas med minkkroppar, eftersom minkar kan bära på TSE-sjukan, som påminner om den så kallade galna kosjukan. Hornborg försäkrar ändå att det inte finns några som helst risker med att mata rävar med foder tillverkat av minkkött.

- Orsaken till lagförändringen är att Jord- och skogsbruksministeriet och livsmedelsverket Evira har uppdaterat sin riskbedömning och anpassat den till EU:s förordning om animalie biprodukter. De har helt enkelt insett att det inte finns några risker med det här.

I Finland produceras årligen kring 330 miljoner kilogram djurfoder för pälsnäringen. Minkkropparna utgör under en procent av allt foder. Därför är den ekonomiska vinningen marginell. Men ur ett miljöperspektiv är det här positivt för hela pälsnäringen, påpekar Michael Hornborg.

Tobias Andersson som är rävfarmare i Oravais är av samma åsikt.

- Tidigare har den här råvaran bara bränts upp och förstörts. Men nu kan vi använda kadavren i fodret och använda fettet på minkkropparna för biodiesel.

För rävfarmarna kommer det här inte att påverka foderpriset nämnvärt, men för minkfarmarna har det en ekonomisk betydelse.

- För dem är det positivt, eftersom de inte längre behöver betala för destruktionen av minkkropparna, vilket ju har kostat en del, säger Tobias Andersson.

(Av Stefan Nordgren)