Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Spanska sjukvårdare vill jobba här

Från 2012
Sjukskötare i en sjukhuskorridor
Bild: Mika Kanerva

"På på jobb till Satakunta"-projektet har överraskats över hur många spanska sjuksköterskor som är intresserade av att komma till Finland på jobb. På några veckor har näringslivscentralen i Björneborg fått in 2 300 meritförteckningar från spanska sjuksköterskor.

Det ekonomiska läget, den stigande arbetslösheten och det att vårdarlönerna sänks har gjort att överraskande många som har hört av sig.

- Finland är nog säkert inte det enda landet de söker sig till, säger Samuli Jalkanen, projektkoordinator i Björneborg.

Det är Björneborg och Kotka som tillsammans
lockar spanska vårdare hit. Redan träffarna i Valencia och Baskien var välbesökta.

- Men sakta i backarna, en så stor anstormning på flera tusen blir det inte, säger Jalkanen, utan pilotgrupper på 20 till 30 sjuksköterskor.

Finskaundervisning i Spanien

Det igen startar med undervisning i finska i Spanien och en utredning av vilket behov av vårdare Björneborg, Kotka och Kouvola har, och när 2 300 vårdare visar intresse för att komma till Finland och jobba så kan de räcka till för andra regioner också, säger Jalkanen.

Behovet i Finland är stort, vårdare från utlandet täcker det bara till en liten del.

"På jobb till Satakunta"-projektet hjälper arbetsgivare i regionen med arbetsbaserad invandring. Vårdarfacket Tehy är inte inkopplat på Spanien ännu, men projektkoordinatorn Samuli Jalkanen tänker sig att facket nog sedan är intresserat av att se till att de som kommer hit får rätt lön. Uppskattningen är att det åldrande Europa behöver över en miljon proffs på vård.

Etisk fråga

Det är förstås en etisk fråga att rekrytera läkare och vårdare från ett annat land, resonerar Jalkanen, men det andra argumentet är att Spanien inte nu kan erbjuda vårdare arbete.
Avsikten är att först utbilda dem som rekryteras i 3 till 6 månader i Spanien, lära dem grunderna i finska och det finländska vårdsystemet, så att de först kan komma som primärvårdare på tidsbundna kontrakt, och när språket börjar löpa bli sjukskötare.

Man måste räkna med att det inte är en säker arbetskraft, att en del reser hem igen när sysselsättningsläget där blir bättre, andra stannar. En del gallras bort, fastän ansökningarna är många i början. Det är en risk, menar Jalkanen. En del skräms bort av finskan, det är också en stor kulturchock att komma från Spanien, från värmen och stora städer till någon liten håla till stad här.
(Av Ann-Lis Fredriksson)