Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Hemliga kliniken populär

Från 2011
Bild: Yle

Den hemliga kliniken för papperslösa utlänningar, Global Clinic, har varit öppen i knappa två månader. Kliniken som ligger i Helsingfors har lockat till sig ett tiotal nya patienter varje gång den hållit öppet.

Enligt polisen finns det tusentals papperslösa utlänningar i Finland som inte har rätt till allmän sjukvård.

Global Clinic vårdar papperslösa utlänningar och romer som inte har ett europeiskt sjukvårdskort. Romerna är den klart största patientgruppen. Kliniken är öppen en kväll i veckan och hittills har ungefär 60 patienter hittat till kliniken.

Pekka Tuomola, läkaren som leder Global Clinic, uppger att patienterna kommer till kliniken mest på grund av infektioner. Några barn har också besökt kliniken.

I kritiska situationer skickas patienten till sjukhus. I princip behöver sjukhusen inte ta emot papperslösa personer, men Tuomola har inte hört om ett enda fall där ett sjukhus inte skulle ha tagit emot en patient.

Läkare ser det som sin etiska plikt att vårda patienterna - också om de vet att patienten inte kommer att kunna betala för vården.

En kvinna från Kamerun har besökt Global Clinic regelbundet sedan kliniken öppnade. Hon är gravid, men har inte rätt till allmän sjukvård.

- Jag tycker att idén är bra, speciellt för människor som inte har rätt att gå till de normala sjukhusen eller som inte har råd med räkningarna. De har inte alla verktyg som de behöver här, men de har förbättrat kliniken hela tiden, säger den kamerunska kvinnan.

På den hemliga kliniken får patienterna vara anonyma och ingen frågar varifrån de kommer. Polisen känner till Global Clinic, men de låter den vara i fred.

Ett tjugotal läkare, sjukskötare, tolkar och jurister jobbar på frivillig basis på kliniken. Helsingfors Diakonissanstalt betalar för utrymmena och verktygen.
(Av Patrick Holmström)