Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Marksanering invid Johannisberg

Jordsanering vid Johannisberg

Borgå stad har inlett saneringen av jordmassor invid åldringshemmet Johannisberg i Borgå idag.

Totalt skall 1200 kubikmeter förorenad jord forslas bort samt cirka 100 kubikmeter betong och tegel. Jorden är delvis förorenad av olja, polyaromatiska kolväten (PAH) och av tungmetaller.

Saneringsarbetena beräknas vara slutförda i slutet av juni. Miljöplanerare Enni Flykt vid Borgå stad räknar med att mellan två och fyra fordon per dag skall forsla bort förorenade jordmassor samt transportera ren marksubstans till området istället.

Borgå stad skall förebygga olägenheter för omgivningen med olika arrangemang. Man ska också bygga ett staket runt området för att hålla obehöriga på avstånd.

Saneringen görs för att utvecklingen av området ska kunna fortgå. Enligt detaljplanen skall det byggas ett nytt servicehem på tomten.

(Av Stefan Härus)