Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

HFD: Nej för hypermarket i Kungsporten

Från 2011
Kungsporten i Borgå
Bild: Yle/Sune Bergström

Nu har högsta förvaltningsdomstolen fastställt
att det inte är möjligt att bygga
en hypermarket på Kungsportenområdet i Borgå.

Borgå stad överklagade till HFD
miljöministeriets beslut att inte fastställa
beteckningen för en stor handelsenhet i Borgå
i landskapsplanen.

Ministeriet ansåg att planen inte tillräckligt styr
hur stor handelsenhet kan byggas i Kungsporten.

HFD konstaterar att Borgå stadskärnas
tätortsstruktur åtminstone inte hittills
har utvidgats till området bortom motorvägen
och stamvägen till Kungsportenområdet.
Stadens planer på att utveckla markanvändningen,
ger ingen orsak att ompröva ärendet.

Stadsstyrelsens ordförande Kaj Bärlund (SDP) är besviken, men inte överraskad, över beslutet. -Det har ju varit klart att det här är den officiella politiken i landet, säger Bärlund.
HFD förkastade alla besvär som hade lämnats in
från Östnyland, förutom en del som gällde planering på Sköldvikområdet.

Ett av besvären hade lämnats in av Lappträsk kommun. Besväret gällde nya affärsutrymmen för Pukaron Paroni i Pockar. Också det besväret har alltså förkastats av Högsta förvaltningsdomstolen.

Lappträsk kommundirektör Christian Sjöstrand är inte överraskad över domstolens beslut, men han säger att det är en förlust för Lappträsk.

(Av Sune Bergström)