Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Bogomoloffs blogginlägg väcker kritik

Från 2010
lågstadieklass i finland
Bild: Yle

Helsingfors stadsfullmäktiges andra vice ordförande Harry Bogomoloffs blogginlägg väcker förargelse. Enligt Bogomoloff stör invandrarna undervisningen och dessutom är de omotiverade med studierna.

Katri Kuukka har jobbat länge som lärare och har också forskat i invandrarfrågor. Hon blev förvånad av Bogomoloffs inlägg och tycker att åsikterna är väldigt gammaldags.

Kuukka har över 20 års erfarenhet av att undervisa invandrarbarn och anser inte att de stör mer än finska barn. Hon har också jobbat på Undervisningsverket med invandrarfrågor och säger att det naturligtvis har funnits fall där invandrare stört, men de fallen är enskilda.

Bilal Dalkilic kommer från Turkiet och har ett av sina barn i en finskspråkig skola. Enligt honom har det aldrig varit problem och lärarna har aldrig klagat på att invandrarbarnen skulle bete sig dåligt.

En rundringning som Vega Huvudstadsregionen gjorde till några skolor i Östra Helsingfors visar också att lärarna inte anser att invandrarbarn skulle störa mer än andra barn.
Grön bestörtning över bloggen

De gröna i Helsingfors är bestörta över samlingspartisten Harry Bogomoloffs åsikter om invandrare. Ordföranden för de grönas fullmäktigegrupp Mari Puoskari undrar om det är fråga om Samlingspartiets officiella linje.
Puoskari konstaterar att vi behöver mer arbetskraft - också invandrare. Hon konstaterar också att de gröna är på en helt annan linje då det gäller frågan om romerna. Att ordna med primitiva sanitetsutrymmen och lägerområden betyder inte att vi lockar ytterligare fler romer ut på gatorna, menar Puoskari.

"Inte Samlingspartiets officiella linje"
Vice ordförande i Samlinspartiets fullmäktigegrupp, Tatu Rauhamäki, säger att Bogomoloffs blogg ingalunda följer Samlingspartiets linje. Rauhamäki menar att det här är fråga om en enskild ledamots egna åsikter. Han poängterar att utbildning är en viktig del av integreringsprocessen för invandrare och att det är bra att blanda invandrarbarn med finska barn eftersom finska barn på så sätt lär sig acceptera invandrarna som en del av det finska samhället.

(Av Michaela von Kügelgen)