Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Betande renar hejdar klimatuppvärmning

renar springer på fjället

Renar kan vara effektiva i kampen mot klimatuppvärmning, visar forskning från Meteorologiska institutet.

I tundraområden stiger temperaturen på de ställen där det finns mer växtlighet eftersom ett bart snötäcke reflekterar tillbaka mera strålning.

Det är där renarna kommer in i bilden; i områden där renar betar smälter snötäcket senare än på platser med i övrigt motsvarande förhållanden.

Satellitbilder visar tydliga skillnader på snötäcket på tundran på den norska och den finska sidan av gränsen. På den finska sidan där det finns gott om renar smälter snötäcker senare än på den norska sidan, även om tidpunkten tidigarelagts även där.

Uppgifter om snötäckets utbredning på tundran samlades in åren 1995-2011.
(Av Ann-Lis Fredriksson)