Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Slam blir värme och el i ny, gemensam biogasanläggning

Från 2012
Uppdaterad 26.06.2014 16:34.
Bildtext Biogasanläggningen blir självförsörjande i fråga om värme och el, och en del blir också över till försäljning.

Från och med hösten kommer slam från Jakobstad och Karleby att köras till en ny biogasanläggning i Silverstensbukten i Karleby. Slutprodukten blir förutom jordmaterial också värme och el som delvis ska säljas vidare i elnätet.

Karleby stads nya reningsverk finns alldeles intill biogasanläggningen och via rör i marken matas slammet från reningsverket in i rötningscisternerna. Anläggningen ska kunna ta emot 100 000 kubikmeter slam per år.

Jakobstads reningsverk kommer att torka sitt slam innan det transporteras till Karleby, men det mesta av materialet är ändå vatten och i praktiken är det kanske tio procent av den ursprungliga massan som förs till rötning.
- Det här är mycket mer miljövänligt än nuvarande hantering, säger Olli Ahllund som är styrelseordförande för Österbotten Biogas.
Karlebys gamla sätt att kompostera tillåts inte längre och enligt Ahllund är det här nu den bästa möjliga tekniken.

Anläggningen i Karleby blir självförsörjande både vad gäller el och värme. Den el som blir över, ungefär tre fjärdedelar, säljs vidare i elnätet.