Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvarkenbron i Kinas intresse

Från 2012
Mathias Lindström
Bild: Yle / Roger Källman

En fast förbindelse över Kvarken vore viktig inte bara för Finland och Sverige, säger Erik Bergkvist, styrelseordförande för Region Västerbotten.

I förlängningen skulle bron också gynna Ryssland, Kina och rentav USA, säger han.

Bergkvist tog upp frågan på en sverigefinsk festival i Umeå på tisdagen.

- På lång sikt vill vi se en fast förbindelse mellan Sverige och Finland, för att knyta ihop inte bara Umeå och Vasa utan egentligen hela det öst-västliga stråket, säger Bergkvist till Sveriges Radio Västerbotten

Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet, stämmer in. Näst efter att få till stånd en fungerande färjtrafik i Kvarken är en fast förbindelse en realistisk vision för framtiden.

- Många gånger då Kvarkenbron har diskuterats så har man fokuserat för mycket på Vasa-Umeå, men det är inte bara de två städerna som skulle gynnas, säger Lindström.

Kapaciteten på landsvägs- och järnvägstransporter börjar tryta nere på kontinenten. Samtidigt finns framtidens marknad i öster. Då är Kvarken en bra länk att ta över varorna.

- I Norge finns djupa och isfria hamnar och från Vasa har vi goda förbindelser vidare till Seinäjoki och vidare mot Ryssland, säger Lindström.