Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Huvudlöst lite pengar för riksväg 8"

Från 2012
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Bild: Yle/Ann-Sofie Långvik

Regeringen satsar för lite på riksåttan. Det anser Föreningen riksåttan som tittat på statsrådets trafikpolitiksa redogörelse.

Förbättringar är på gång endast mellan Åbo och Björneborg, men i övrigt finns inga satsningar fram till 2022.
- Det är huvudlöst att man lägger så lite resurser på att utveckla riksväg 8 de kommande tio åren, säger Riksåttan-föreningens ordförande Lauri Palmunen.

Avståndet mellan Åbo-Uleåborg är 650 kilometer och utvecklingsbehovet av riksvägen är stort. I nord-sydlig riktning är riksväg 8 en av Finlands mest använda vägar och väldigt viktig i avseende på trafik mellan Åbo och Uleåborg och därifrån ännu norrut. Rollen som kustens enda egentliga transportled är viktig genom att ingen järnväg går parallellt med kusten.

Trafiken från industrin, det övriga näringslivet, turismen, hamnarna och bosättningen fordrar avsevärt bättre förhållanden för att kunna fungera optimalt. Trafiken på riksväg 8 kommer att öka i framtiden