Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Museiverket beviljade restaureringsbidrag

Från 2012
Uppdaterad 04.05.2012 16:26.

Museiverket har beviljat bidrag för restaurering och renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Sammanlagt 196 objekt beviljades bidrag. Den sammanlagda bidragssumman uppgår till 1 700 000 euro.

Bland objekten finns olika sorters byggnader, allt från torparbyggnader till herrgårdar.

Museiverket mottog sammanlagt 455 bidragsansökningar.

Beviljade bidrag