Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Finländska låntagare illa ute om räntan stiger kraftigt"

Från 2012
Uppdaterad 08.05.2012 20:13.
Utskrifter av räntekurvor
Bildtext Hushållens skuldsättning är oroväckande

Skuldsättningen i Finland har ökat oroväckande, uppger Finlands Bank i en färsk analys. De största hoten mot den finansiella stabiliteten finns ändå fortfarande utanför landets gränser.

De finska hushållens och den offentliga sektorns växande skuldsättning är oroande enligt Finlands Bank. Finska låntagare har stora skuldbördor i förhållande till sina inkomster.
De flesta bostadslånen är bundna till rörliga räntor som för tillfället är låga. Om räntorna stiger samtidigt som arbetslösheten ökar kan samhällsekonomins utveckling vara hotad.

- Riskerna i det finansiella systemet måste åtgärdas innan de hinner bli för stora, sade vice ordförande Pentti Hakkarainen i Finlands Banks direktion vid en presskonferens i morse.

Enligt analysen är också centreringen i Finlands finansiella system oroväckande. Om en av de tre stora bankerna får problem påverkar det hela systemet.

Den finansiella stabiliteten är fortfarande bräcklig i hela euroområdet. Kopplingen mellan staternas skuldsättning och riskerna i banksystemen har blivit allt starkare på grund av skuldkrisen.