Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Laxfiske ska förbjudas i Östersjön

Från 2012

Laxfisket i Östersjön måste förbjudas, kräver riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Utskottet kräver också att Finland i EU driver på ett slopande av kvoterna i Östersjön och att det så kallade blandbeståndsfisket stoppas. Tillåtet skulle laxfisket vara i de älvar där laxarna leker.

Utskottets ställningstagande ingår i ett utlåtande om EU:s fiskeripolitik. Ställningstagandet innebär en total omsvängning av Finlands fiskerilinje i EU. Utskottet kör över både regeringens och ansvarige ministern Jari Koskinens (saml) tidigare linje då det gäller laxfisket. Och i praktiken stöds fritidsfisket på yrkesfiskets bekostnad. Enda utskottsmedlemmen som stödde regeringens linje var Mats Nylund (SFP). Han konstaterar litet uppgivet att fritidsfiskarlobbyn och de lappländska fisketurismintressena tvingade också minister Koskinen att foga sig.

- Fritidsfiskarna ser yrkesfiskarna som motståndare och vill begränsa deras fiskemöjligheter, medan lapplänningarna vill ha all lax för sig själva. Självfallet finns det också mindre laxstammar som forskarna vill skydda, säger Nylund.

Simo Rundgren (C) från Kolari hänvisar till FN:s havsrättskonvention och det ansvar som där åläggs stater där laxarna leker. Rundgren vill förbjuda fiske med drivrev och understryker att blandbeståndsfisket är ett hot mot de laxpopulationer som leker i älvar där stammarna är svaga. Bragderna skiljer ju inte på starka och svaga laxstammar.

Mats Nylund igen påpekar att lax i alla tider har fångats både ute till havs och längs kusten, inte bara i de älvar där laxen leker. Ett förbud mot blandbeståndsfisket är en dödsstöt för kustfisket, menar Nylund.
Simo Rundgren däremot vill inte se en motsättning mellan fisket i älvarna och kustfisket. Förbjuds laxfisket i Östersjöbassängen kan vi nå en kompromiss där laxarna räcker till också för kustfiskarna, menar han.

Utskottets mest omstridda förslag är ändå kravet att slopa laxfiskekvoterna, i praktiken för Danmark och Polen, till förmån för staterna där laxen leker, Finland och Sverige.
Mats Nylund tror inte Finland ensamt lyckas ifrågasätta ett system som är en grundpelare i EU:s fiskeripolitik.

Av Johan Kjellgren