Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Laxfisket kan stoppas

Från 2012
Uppdaterad 16.05.2012 09:44.
Färdiga fiskfiléer

Finland vill stoppa allt laxfiske i huvudbassängen i Östersjön. Det står i förslaget till laxförvaltningsplan och det ska Finland föra vidare som sin ståndpunkt till EU. Utskottet vill också reglera fisket med fiskarvisa, alltså individuella kvoter.

Så långt lyckades riksdagens jord- och skogsbruksutskott komma överens i tisdags. Sedan tog det stopp när man diskuterade att också förbjuda så kallat blandfiske. Därför fortsätter utskottet sitt möte i dag.

Förbud mot blandfiske låter kanske inte så farligt.
- Men om man säger rakt ut vad det handlar om är det inget annat än ett försök att stoppa kustfisket på lax, och det är allvarligt, säger riksdagsman Mats Nylund (SFP).

Nu är ju inte laxförvaltningsplanen något lagförslag, men går texten igenom i den här formen har riksdagen gjort en klar viljeyttring som får följder när ministeriet skriver kommande förordningar.
- Ytterst gäller det om vi ska ha rätt att fiska lax utanför Åland och den österbottniska kusten, hävdar Nylund.

I jord- och skogsbruksutskottet har Nylund hamnat i ensam opposition mot övriga partier. I dag försöker han hitta en kompromiss som skulle trygga kustfisket. Sannolikt får yrkesfiskarna igen en gång sätta sitt hopp till riskdagens stora utskott som också ska säga sitt om laxförvaltningsplanen.

I fredags när Finlands förhandlingslinje i EU:s fiskeripolitik slogs fast talades det om att laxens vandring till älvarna ska tryggas. Så beslöt jord- och skogsbruksutskottet. Stora utskottet lade till en viktig mening efter omröstning, nämligen att "yrkesfiskets ekonomiska verksamhetsförutsättningar ska tryggas".