Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Planerna för en kanal i Pjelax läggs på is

Från 2012
Uppdaterad 18.05.2012 11:20.
En båt som sett sina bästa dagar.
Bild: Yle/Roger Källman

Planerna på att gräva en kanal mellan Pjelaxfjärden och Tjöcköfjärden läggs ner för tillfället på grund av uteblivet statsstöd.
Villabor och markägare har tillsammans med samfälligheterna i Tjöck och Pjelax dragit igång projektet och ansökt om stöd för att muddra en cirka 3 kilometer lång kanal mellan fjärdarna.

- Vi tar en skapande paus nu, säger Gustav Lawast är en av aktivisterna som har lagt ner många timmars arbete på att planera och kontakta myndigheterna.
Han tror ändå att det bland ortsborna finns eldsjälar som kommer att fortsätta att engagera sig för kanalprojektet. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i området genom att bättra på vattentillströmningen. Samtidigt skulle det bli lättare att hålla ordning på vassen och hindra att vikarna slammas igen.

Kanalprojektet i Pjelax tar paus

Programmet är inte längre tillgängligt

NTM-centralen meddelade förra veckan de berörda, att de inte får några pengar för kanalprojektet. Staten deltar inte längre i lika stor utsträckning i mindre restaureringsprojekt vattendrag, men NTM-centralen ställer ändå sin sakkunskap till förfogande om intressenterna väljer att genomföra kanalprojektet på annat sätt. Projektgruppen hade hoppats få finansieringen löst nu, för att också hinna ansöka om EU-stöd för kanalprojektet. Den tidsfristen löper ut nästa år.

Ett annat projekt på Kristinestads sida om gränsen, pågår parallellt. Där är avsikten att restaurera vikarna och farlederna mellan Gropen ut till såväl Tjöcköfjärden och Långgrundsviken. Där deltar markägare med 30 procent av kostnaderna, staden med 20 procent och staten med 50 procent av kostnaderna. Yngve Storsved, som är stadens representant i den arbetsgruppen gissar att det ännu tar ett par år innan grävarbetet kan komma igång .