Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad har två representanter på Lålby skifteslags möte

Från 2012
Bild: Yle

Mikael Perjus och Peter Nygåd utsågs till stadens representanter på Lålby skifteslags extra delägarstämma, som hålls på fredag.

Då ska stämman på nytt behandla frågan om förlängning av arrendet för de sex villatomter som inte fick sitt arrende förlängt.

Stadens representanter har som utgångsläge att alla skiftesdelägare ska behandlas på ett rättvist sätt.

Kristinestads stad äger en fastighet i Lålby, som berättigar till andel i samfällda områden.