Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Arrendekontrakt i Lålby förlängs

Från 2012
Uppdaterad 21.05.2012 12:03.
190710
Bild: Yle

De sex arrendatorerna som skulle vräkas från sina villatomter i Lålby i Kristinestad får förlängt arrendekontrakt på fem år. Det beslöt Lålby skifteslags extra delägarstämma på fredagen. Däremot får arrendatorerna inte lösa in tomterna, vilket de hade velat göra. För inlösen av arrendetomter krävs ett majoritetsbeslut på två tredjedelar.

Arrendekontrakt i Lålby förlängs

Programmet är inte längre tillgängligt

- Det fattades knappt hundra mantal, konstaterade Kent Häggblom, vars far var en av dem som höll på att bli vräkt från den sommarstugetomt han arrenderar.

När Lålby skifteslag höll sin ordinarie delägarstämma den 16 mars togs ett oväntat beslut om att sex arrendatorer inte skulle få förlängt arrendekontrakt och att de byggnader som finns på tomterna skulle rivas. Efter att minst 10 procent av mantalen krävde att ett nytt möte skulle hållas hävdes beslutet automatiskt och styrelsens nya förslag var att arrendet förlängs med fem år.

Risk för nya oroligheter kring tomtarrenden

Programmet är inte längre tillgängligt

Karl-Erik Norrgårds behövde i alla fall inte riva sin stuga, men han hade gärna velat lösa in den tomt han arrenderat i över 40 år.
- Inte är det riktigt slut ännu. Fem år är för lite, sade han efter mötet.

Som mötesordförande fungerade Kurt Lillhannus och mötets sekreterare var Mikael Kamlin. Drygt 30 delägare i skiftslaget var närvarande på mötet.