Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nationellt värdefulla avlagringar i Österbotten

Från 2012
Uppdaterad 22.05.2012 13:44.
Öjberget i Sundom, Vasa.
Bildtext Vid Öjberget i Vasa finns en värdefull stenåker.

Miljöministeriet har kartlagt nationellt värdefulla vind- och strandavlagringar. Av de sammanlagt 417 avlagringarna finns 12 i Österbotten.

Till exempel finns en stenåker vid Öjberget i Vasa och dynfältet vid Storsanden i Nykarleby med på ministeriets lista.

Utredningen är inte ett skyddsprogram, utan fungerar som faktaunderlag när områdena planeras.

De största hoten mot avlagringarna är markslitage till följd av mänskliga aktiviteter, byggande, markberedning på grund av skogsbruk, igenväxning samt grus- och sandtäkt.

Utredningen är en del av de riksomfattande inventeringar av geologiska formationer som påbörjades redan på 1970-talet.

Den har gjorts av Geologiska forskningscentralen och Finlands miljöcentral på uppdrag av miljöministeriet.

Här kan du titta närmare på utredningen områdesvis.