Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kompromiss krävs i Billnäs

Från 2012
Uppdaterad 25.05.2012 14:09.
Såhär vill Olli Muurainen att bruket ska se ut i framtiden. De bruna byggnaderna är i planeringsskede.
Bildtext Såhär vill brukets ägare Olli Muurainen att bruket ska se ut i framtiden.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Alla parter måste kompromissa i frågan om den nya detaljplanen för Billnäs. Det säger Berndt Mannström, SDP, ordförande i samhällstekniska nämnden.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: En promenad genom planerade Billnäs bruk - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)
Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Kompromisser behövs i Billnäs - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

En del Billnäsbor har kritiserat staden för att inte lyssna på myndigheters och privatpersoners anmärkningar på den nya detaljplanen över Billnäs. Mannström säger att det visst är viktigt att höra vad privatpersoner anser, men att staden inte kan ta alla anmärkningar i beaktan.
- Inte kan vi ta alla Muurainens önskemål i beaktande heller, förklarar Mannström.

För mycket byggrätt
Det nya utkastet på detaljplanen för Billnäs väckte mycket känslor hos invånare på ett invånarmöte på tisdagskvällen. Många Billnäsbor tycker det är för mycket byggrätt i brukskärnan. Även Museiverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen har tidigare varit tveksamma till den stora byggrätten. De slutgiltiga utlåtandena kommer de båda myndigheterna med före den 8 juni och de utlåtandena kan staden Raseborg inte kringgå när den nya detaljplanen görs. Det är främst på grund av brukets ägare Olli Muurainens önskemål som en så stor byggrätt finns med i utkastet.

30 000 kvadrat
Muurainen själv är nöjd med detaljsplansutkastet. Det skulle ge honom nästan 30 000 kvadrats byggrätt i brukskärnan. Muurainen anser att den stora byggrätten behövs för att hans planer på att göra Billnäs bruk till ett kongresscenter kan bli verklighet. I det intensionsavtal som tidigare slöts mellan Muurainen och staden Raseborg pratas det bara om en byggrätt på 15 000 kvadrat. Personligen tror Mannström att staden kommer att minska byggrätten för Muurainen i bruket.

Påståendet om att ny bebyggelse skulle förstöra bruksmiljön avvisar Muurainen. Enligt Muurainen ger den nya byggnadsrätten bolaget möjlighet att bevara och restaurera brukets gamla byggnader.