Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kommunen överger ämbetshuset i Dalsbruk

Från 2012
Uppdaterad 24.05.2012 10:44.
Ämbetshusets framtid väckte debatt i fullmäktige.
Bild: YLE/Monica Forssell
Bildtext Ungdomsparlamentet i Kimitoöns fullmäktige
Bild: Yle / Monica Forssell

Efter en lång och livlig debatt beslöt Kimitoöns förtroendevalda på sitt möte på onsdag att kommunens anställda flyttar ut från ämbetshuset i Dalsbruk.

Tjugoen personer som jobbar med förvaltning och utveckling börjar efter årsskiftet jobba i Kimito. Sju personer som jobbar inom miljö – och byggtillsyn och en person som jobbar med service rådgivning flyttar till Dit-center i Dalsbruk.

Samtidigt inleder kommunen tillsammans med bolaget Faxell sonderingar för att skapa en ny kommersiell servicehelhet på den plats där ämbetshuset nu står. Vad den ”kommersiella servicehelheten” i praktiken innebär blev inte klart under gårdagens möte.

Pussel med många bitar

Att ämbetshusets öde och personalens framtida stationering fanns inbäddad i ett förslag som rubricerats
”Samarbete om utrymme för offentlig service” väckte en hel del kritik på mötet.

Rune Friman (Fri samverkan) föreslog att fullmäktige enbart skulle behandla den del av ärendet som gällde ett samservicekontor för kommunen, Arbets – och näringsbyrån, Skatteförvaltningen och Folkpensionsanstalten och kräva att frågan om ämbetshusets framtid bereds bättre och framför allt som ett skilt ärende . Friman fick medhåll av Esko Antikainen (Vf), Carola Antskog (Fri Samverkan), Keijo Arfman (Sdp), Johan Johansson (Sfp) och Kurt Tuominen (Vf).

Efter omröstning godkände fullmäktige ändå att kommundirektören, förvaltningschefen och en rad andra anställda som inte jobbar direkt med kundservice flyttar till kommunkansliet i Kimito, att kommunen på sikt gör sig av med ämbetshuset och att utrymmen för ett samservicekontor hyrs i fastigheten Kemitra i Kimito.

Efter en andra omröstning ingick det på Jari Lehtivaaras (Sdp) initiativ i beslutet också en rad om att servicerådgivaren jobbar alla vardagar i Dalsbruk och på Sfp:s initiativ bestämdes det att den del av personalen som fortsätter jobba i Dalsbruk stannar kvar i ämbetshuset ända tills fastighetens slutliga öde klarnar.

”Nu har vi världens chans”

Ämbetshuset i Dalsbruk har värderats till 450 tusen euro av en lokal fastighetsförmedlare men många ledamöter tyckte att fastigheten och framförallt tomten som ligger precis intill Dalsbruks gästhamn är värdefullare än så.

Särskilt bland SFP-ledamöterna var det i går många som talade varmt för att kommunen överger ämbetshuset och på så sätt ger rum för nya aktörer att ge liv åt centrum av Dalsbruk. Inger Wretdal (Sfp) använde uttrycket ”ansiktslyft” för Dalsbruk och Annalena Sjöblom ansåg också att tiden nu är mogen för att våga satsa.

Också kommundirektör Tom Simola höll ett långt anförande om den chans som kommunen enligt honom nu har att skapa något nytt i Dalsbruk.