Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Torgparkeringen behandlas i fullmäktige

Från 2012
Uppdaterad 31.05.2012 07:47.
Torgförsäljare och kunder på Salutorget i Åbo en vacker sommardag.
Bild: Yle/Christa Mäkinen

Stadsfullmäktige behandlar det underjordiska parkeringshuset under Salutorget trots att stadsstyrelsen röstade ned förslaget på måndagen.

Enligt förslaget skulle styrelsen ge grönt ljus för en underjordisk torgparkering. Förslaget röstades ändå ner med knapp majoritet och stadsstyrelsen valde istället att skicka ärendet till ny beredning. Styrelsen ville också utreda om parkeringshuset Louhi kunde utvidgas.

Nu kör alltså stadsfullmäktige över styrelsens beslut då 20 ledamöter kräver att frågan behandlas i fullmäktige så fort som möjligt. Det är ledamöter inom Socialdemokraterna, Samlingspartiet, Vänsterförbundet och Centern som vill ta upp frågan.

Enligt lagen ska en fråga behandlas i fullmäktige om åtminstone 17 ledamöter vill det.

Socialdemokraternas gruppordförande, Jarmo Rosenlöf, anser att ärendet ska behandlas av fullmäktige så fort som möjligt.

- Ärendet bordläggs säkert under första mötet. Därför borde vi ha tid att behandla saken två gånger innan sommarpausen, säger Rosenlöf. Han hoppas på ett beslut redan i mitten av juni.

Socialdemokraterna fattade tidigare ett gruppbeslut och valde då att rösta för torgparkeringen. Trots det röstade två av partiets medlemmar mot planerna i stadsstyrelsen.

Enligt Rosenlöf är det troligt att fyra fullmäktigeledamöter röstar mot planerna också i fullmäktigesalen. Han menar ändå att planerna godkänns i stadsfullmäktige trots det.

Ny vändning gällande torgparkeringen i Åbo