Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Katastrof hotar Pojoviken

Från 2012
Uppdaterad 05.06.2012 12:17.
Fartyg i Skuru farled nära broarna i Ekenäs.
Bildtext Pojoviken är ett exceptionellt vatten med exceptionella problem.
Bild: YLE / Pia Santonen

Radio Keski-Suomen aamu

Programmet är inte längre tillgängligt

Pojoviken mår sämre än någonsin.
I vintras hände det som aldrig tidigare inträffat: inget syrerikt vatten alls strömmade in på Pojovikens botten.

Pojovikens botten har redan länge lidit av syrebrist då viken endast kan få en syreimpuls under årets kallare månader.

Blandas inte, viken är konstant skiktad

Problemen beror på att viken påminner om en fjord med begränsat vattenutbyte.
Det syrerikare söta vattnet som rinner in från Svartån hålls på ytan medan det salta vattnet samlas på botten och de här två blandas inte.

Syrerikt vatten som är tillräckligt tungt för att sjunka ned på botten kan endast strömma in under hösten och vintern -
då är vattnet kallt och tungt och kan sjunka ned i Pojovikens djupa delar.

Sämsta vintern någonsin

Den gångna vintern var ogynnsam på många sätt: det regnade, var varmt och isvintern var kort.
Det ledde till att inget syrerikt vatten alls strömmade in, visar färska analysresultat.

Pojoviken fick i vintras via Svartån väldigt mycket vatten och med det närsalter och organiskt material från den diffusa belastningen.

Stora flöden försvårar inflödet av vatten till Pojoviken, eftersom vattenskiktet med låg salthalt sträcker sig ända ner till botten i området intill Ekenäs.

Det har aldrig hänt tidigare, uppskattar forskarna.

Situationen hotar nu bli katastrofal.

Närsalter har redan börjat urlakas ur bottensedimenten och massförekomster av alger är att vänta.
I praktiken är stora delar av viken helt död.

Extra kontroller

Situationen kontrolleras nu med provtagningar varje månad under den inkommande sommaren.
I sommar deltar också Tvärminne zoologiska station genom att utföra extra provtagningar.

Endast Pojovikens stränder med ett djup på 15 - 20 meter har normala syreförhållanden.
Pojovikens djupaste ställen är 40 meter djupa men vid Ekenäs finns en grund tröskel, endast några meter djup, och den försvårar inflödet av färskt vatten.

Diskussion om artikeln