Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Käla i Sjundeå borde bli tätort

Från 2012
Uppdaterad 06.06.2012 15:46.
Järnväg i Vasa
Bildtext Ett järnvägsstationssamhälle borde skapas i Käla
Bild: YLE/Lisa Salwathura

Käla-området i Sjundeå borde i framtiden utvecklas till ett järnvägsstationsområde med tätortsfunktioner. Det rekommenderar förslaget till Nylands etapplandsskapsplan 2 som nu har lagts ut till påseende.

Det är inte första gången Käla-området föreslås växa till ett tätortsområde, men Sjundeå kommun är skeptisk till en sådan utveckling.

Sjundeå kommunstyrelse har redan tidigare sagt nej till anmärkningen om tätortsplaner vid Käla området. Nu förväntas tekniska nämnden vara på samma linje då nämnden behandlar förslaget till etapplandskapsplan 2 på sitt möte i kväll. Sjundeå ska koncentrera tillväxten till det centrum som redan finns, heter det i beredningen. Det är inte heller med tanke på befolkningsunderlag realistiakt att öppna nya tätorter tycker kommunen. Enligt trafikverket borde dessutom antalet invånare vara 5000 för att rälstrafik ska kunna ordnas på ett tillfredsställande sätt.

Tågen stannade på Käla station...

Det var länge sedan tågen stannade på Käla station i Sjundeå. Hållplatsen har varit stängd i närmare 70 år nu.

Området ligger alldeles på gränsen till Kyrkslätt och har under de senaste åren fått mycket ny bebyggelse.

Hela Nyland planeras....

Planerna kring Käla-området är alltså en del av den stora etapplandsskapsplanen. Nylands förbunds landskapsstyrelse godkände ett förslag till etapplandskapsplan 2 den 23 april och vill nu att kommunerna ska säga sitt om de hittills utsatakade planerna.

Ettapplandskapsplanen görs upp för hela Nyland för att staka upp riktlinjer för var och hur det ska byggas i framtiden.