Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Andra städer tar lärdom av Karlebys misstag

Från 2012
Uppdaterad 06.06.2012 10:17.
Strand på midsommar
Bild: Yle

Karleby är skräckexemplet varken Kristinestad eller Nykarleby vill följa när det gäller strandtomter. I bägge städerna förs en diskussion om att sälja städernas strandtomter som i många år varit på arrende.

I Karleby ledde en påtänkt försäljning till en våldsam prisdiskussion som har pågått länge och utan lösning i sikte.
- Det vill vi undvika, säger Peter Nygård som är ordförande i tekniska nämnden i Kristinestad.
Jan-Erik Högdahl, stadsstyrelsens ordförande i Nykarleby, håller med.

Kristinestad och Nykarleby funderar på försäljning av strandtomter

Programmet är inte längre tillgängligt

I varkendera staden finns några politiska beslut, men diskussionen är igång och det handlar om stora ekonomiska värden. I Kristinestad äger staden 280 strandtomter, i Nykarleby är det fråga om ett hundratal arrendetomter vid Andra sjön.

Priserna varierar kraftigt

Enligt Peter Nygård varierar prisgaffeln kraftigt beroende på vem man pratar med. Själv tycker han att kanske 30-35 000 euro kunde var ett lämpligt pris per tomt. I Nykarleby säger Jan-Erik Högdahl att man får låta göra en värdering av tomterna.

På sikt verkar man alltså öppna för arrendetagarna att köpa in sin tomt. Alternativet är att göra nya arrendeavtal då det gamla löper ut. I Kristinestad finns till och med en klausul i avtalet att arrendatorn har option på ytterligare 15 års arrende. Någon sådan option finns inte i Nykarleby. Där har man sen gammalt begränsat handeln med arrendetomterna till endast bofasta i Nykarleby, men på senare tid har begränsningarna luckrats upp.

Olika tidtabeller

Tidtabellen ser lite olika ut. I Kristinestad löper arrendetiden ut om drygt ett år och Peter Nygård räknar med att frågan ska upp i tekniska nämnden i höst.

I Nykarleby brådskar det inte.
- Arrendeavtalet går ut 2019 men man kan kanske börja förbereda sig på att göra en värdering, säger Jan-Erik Högdahl.

I Måndagsklubben 14.5 gick diskussionen om Karlebytomterna het