Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Ingå station måste ha bystatus"

Från 2012
Pendolinotåg susar förbi Ingå station.
Bildtext Alla tåg stannar inte på Ingå station som ligger några kilometer utanför Ingå kommuncentrum.

Ingå station borde absolut fortsätta få ha status som by.
Det anser tekniska nämnden i Ingå om förslaget till den nya landskapsplanen.

Bybeteckningen har tagits bort i förslaget till ny plan.
Nylands förbund vill skära ned i antalet byar för att stärka sådana byar som anses ha utvecklingspotential.

Ingåpolitikerna anser att Ingå station utöver bystatus också borde ha beteckningen för anslutningsparkering
eftersom den nya planen har som mål att främja spårtrafik och en hållbar utveckling av samhällsstrukturen.

Problematiska bullerbegränsningar

Politikerna i Ingå är också upprörda över Försvarsmaktens bullerområde i planförslaget.
Bullerområdet innebär betydande men för användningen av Ingås östra skärgård, anser de.