Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbos torgparkering diskuteras igen

Från 2012
Uppdaterad 12.06.2012 11:09.
Salutorget i Åbo
Bild: Yle/ Nora Engström

Frågan om en torgparkering i Åbo har diskuterats i åtminstone 20 år.

Stadsfullmäktige beslutade redan år 2009 att det får byggas ett parkeringshus under salutorget. Men beslutet överklagades och i oktober 2011 stoppade Högsta Förvaltningsdomstolen planerna. Orsaken var bland annat att Åbo inte hade utrett ärendet tillräckligt, bland annat hur trafiken i hela Åbo påverkas, inte bara kring salutorget.

Nu har ärendet utretts bättre, och för fullmäktige föreslås en parkeringshall i två våningar med cirka 800 bilplatser.

De som talar för en underjordisk torgparkering säger att parkeringsbehovet i Åbo centrum är stort. Centrum måste vara livskraftigt och locka butiker, invånare och arbetsplatser. Finns det inte parkeringsplatser så dör centrum. Och fattas inga beslut så stagnerar utvecklingen i hela centrum, eftersom mycket annat är knutet till planeringen av torgparkeringen.

De som talar mot torgparkeringen vill utreda andra parkeringsmöjligheter utan att dirigera bilarna in i kärncentrum. Man är orolig för husen runtomkring eftersom det är lera under hela torget. Och man är rädd för att torgförsäljningen dör ut, då torget grävs upp.

Redan två gånger har det krävts en rådgivande folkomröstning, och många i fullmäktige vill att Åboborna ska få säga sin åsikt.

På måndag ska stadstyrelsen och stadsfullmäktige diskutera torgparkeringen. Åsikterna går starkt isär både mellan och inom partierna, så det är helt ovisst hur fullmäktige beslutar. Troligen bordläggs ärendet för att tas upp på nytt om en vecka.