Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bergvalla får plan

Från 2012
Bildtext Strandnära områden planeras i Ingå
Bild: Yle/ Nora Engström

Nu börjar Ingå kommun utarbeta en stranddetaljplan över Bergvalla och Hycklesundsområdet.

Detaljplaneringen inleds parallellt med de planläggningsprocesser som pågår. Området som granskas blir då större än det egentliga Bergvallaområdet och markägarna behandlas jämlikt.

Det är tekniska nämnden som bereder ett utkast till detaljplan.