Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kommitté utreder Jakobstadsdepå

Från 2012
Rivningsmogna hallar på depåområdet i Staffansnäs

Nu kommer en planeringskommitté att utreda flytten till Jakobstads nya depå i Staffansnäs. Stadsstyrelsen utsåg Owe Sjölund till ordförande i kommittén.

Man tänker flytta stadens verksamheter från Karvikshallen, lager- och övriga funktioner från Bottenviksvägen och Jakobstads Vatten till den nya depån.

På sikt ska alla utrymmeskrävande tekniska depåfunktioner flyttas till Staffansnäs. I ett första byggnadsskede som startar i höst ska Jakobstads Vatten få nya utrymmen.

Kostnaderna för hela projektet kan bli ett stort problem eftersom de hotar att skena iväg.