Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Etnisk profilering också i Finland"

Från 2012
Uppdaterad 14.06.2012 05:58.
Eva Biaudet
Bildtext Minoritetsombudsman Eva Biaudet
Bild: Yle

Etnisk profilering förekommer också i Finland trots att det är förbjudet. De myndigheter som pekas ut är bland annat tullen och polisen, uppger minoritetsombudsmannen Eva Biaudet.

När en myndighet som polisen eller gränsbevakningen väljer att kolla upp en person på grund av yttre markörer som hudfärg, handlar det om etnisk profilering. Många internationella avtal och FN förbjuder den här typen av profilering som etnisk diskriminering.

FN:s människorättskommitté slog nyligen fast att polisen i Spanien gjorde sig skyldig till diskriminering när polisen granskade identitetsbevis enbart på basis av utseende.

Minoritetsombudsmannen har i uppgift att förebygga etnisk diskriminering. Ombudet kontaktas av flera personer årligen i ärenden där man misstänker att myndighetsåtgärder riktas mot bestämda personer endast på grund av etnisk bakgrund.

Myndigheterna har rätt att kolla upp människors identitetshandlingar, men det får inte ske på ett diskriminerande sätt. Därför jobbar minoritetsombudsmannen nu tillsammans med polisen och gränsbevakningen med att ta fram nya sätt för hur myndigheterna kan utföra sina övervakningsuppgifter men undvika diskriminering.

Minoritetsombudsmannen har bland annat föreslagit att myndigheterna bokför orsaken till varför en person valts ut för närmare granskning.

Diskussion om artikeln