Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Småsågar hotas av nya EU-bestämmelser

Från 2012
Uppdaterad 14.06.2012 12:56.
Trähög vid sommarväg

Nya EU-bestämmelser kan bli den sista spiken i kistan för många småsågar. Som det ser ut nu så kommer småsågar bli tvungna att börja CE-märka en del av sitt material. "Det är åt skogen" säger de småsågsägare som vi pratat med.

Programmet är inte längre tillgängligt
Programmet är inte längre tillgängligt

- Alla jag har pratat med väntar och ser. Ännu har ingen kastat in handduken. Efter nyår märker vi om folk börjar ge upp, säger Sixten Häggman från Lappfors i Pedersöre som är privatföretagare i sågbranschen.

Sixten Häggman.
Bildtext Sixten Häggman.

CE-märkning är en produktmärkning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö och att föreskriven kontrollprocedur har följts.

För småföretagare betyder det här att det blir dyrare, mer byråkratiskt och tar mer tid för de som har småsågar. Jan-Anders Lassila har en såg i Ytteresse i Pedersöre. Han jobbar deltid med sågen och som jordbrukare.
- För mig blir det en 5 000 euro i året att börja CE-märka virket. Det blir antagligen mer jordbruksjobb för min del då. Jag avvaktar och ser hur de nya reglerna tillämpas.

Jan-Anders Lassila.
Bildtext Jan-Anders Lassila.

Alternativet till det är att de inte alls tar i bruk CE-märkningen.
- Jag uppskattar att jag förlorar två tredjedelar av försäljningen om jag inte skaffar märkningen. Det på grund av att alla nybyggen ser ut att börja kräva CE-märkning. Det beror lite på kommunerna och de som bygger hur pass nitiskt de följer reglerna om CE-märkningen.

I Pedersöre kommun avvaktar man och man vet ännu inte hur man kommer att ställa sig till CE-märkningen på virke.

Projektchef Mårten Lövdahl på Skogscentralen ser dyster på framtiden för småsågarna.
- Levnadsutrymmet för småsågarna minskar hela tiden. De senaste femton åren har antalet småsågar halverats.

CE-märkningen gäller också företag som gör fönster och dörrar. En fönsterföretagare i Österbotten berättar att han tycker att de nya bestämmelserna är huvudlösa. "Vill de ha bort alla småföretag?" frågar han sig.

I juli 2013 kan de nya bestämmelserna träda i kraft.