Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jätteflokan svår att utrota

Från 2012
Jätteflokan ska inte förväxlas med den betydligt mindre hundflokan
Bild: Yle / Sara Mannsén

De giftiga jätteflokorna har utrotats på endast ett fåtal orter i Österbotten.
NTM-centralens utrotning av främmande växter är nu inne på sin tredje sommar och fortsätter även nästa år.

Ansvarige Lise-Lotte Flemming säger att utrotningen har lyckats på några ställen medan det på några andra orter minskat kraftigt.
Hon säger också att de riktiga resultaten syns först om ett par år.