Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kostnaderna för läkartjänster har kartlagts i Karleby

Från 2012
Läkare mäter blocktryck.
Bild: Yle

En jämförelse i Karleby visar att det inte finns skillnader i hur dyra läkartjänsterna är beroende på om de sköts via köptjänster eller som egen verksamhet.

Läkarmottagningarna i Kronoby kostar drygt 123 euro per invånare per år, och det skulle det också göra om Karleby skötte mottagningarna i egen regi. På grund av att Kronoby fortfarande har tre olika läkarmottagningar är verksamheten ungefär åtta procent dyrare i Kronoby än i till exempel Kelviå där kostnaderna ligger på 116 euro per invånare.

Att göra en kostnadsjämförelse är ändå svårt eftersom så många faktorer spelar in. I höst kommer social- och hälsovårdsnämnden i Karleby att ta ställning till hur mottagningarna i Kronoby ska ordnas i fortsättningen.