Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arkitekt ritar nytt Dalsbruk

Från 2012
Bildtext Området som ska planeras sträcker sig från bensinstationen i östra Dalsbruk till Sabbelsvägen i väster.
Bild: Kimitoöns kommun

Kommunledningens vision om framtidens Dalsbruk handlar om ett Dalsbruk där båtfolk och deltidsboende trivs. Det betyder bland annat högklassiga bostäder och en hamn med dubbelt fler båtplatser än nu.

Kimitoöns planläggningsarkitekt Åke Lindeberg presenterade i dag kommunens vision gällande Dalsbruk för media. I den visionen ingår att ämbetshuset rivs, bensinstationen flyttar (oklart vart), parkeringsplatser vid stranden ersätts med bostadshus och en ny lastningskaj byggs på Tyska holmen. Något ska också göras åt de gamla industrihallarna där bland annat D-Marin i dag huserar. Enligt Lindeberg borde fasaden mot havet snyggas upp.

Bostadshusen är tänkta att i första hand attrahera lite äldre deltidsboende. Stilen ska vara mer modern än traditionell.

Arkitekt Tuomo Siitonen som valts för jobbet är stationerad i Helsingfors men har en segelbåt vars hemhamn är Dalsbruk.

Bildtext Arkitekt Tuomo Siitonen har ritat områden i bl a Borgå och Stavanger.
Bild: Tuomo Siitonen

Siitonen har bland annat planerat västra stranden i Borgå och enligt Åke Lindeberg kunde samma slags hus kanske också passa i Dalsbruk.

Till pappers finns ännu inget annat än gränserna för vilket område som så småningom ska detaljplaneras.

Arkitektens ritning ska vara klar i höst och efter det ordnas det ett informationsmöte för allmänheten. Tanken är att arkitektritningen ska ligga som grund för detaljplanen.

Planläggningsarkitekt Åke Lindeberg säger att han är medveten om att till exempel ämbetshusets och bensinstationens öde väcker starka känslor bland Dalsbruksborna. I det här skedet handlar det ändå bara om en vision och i samband med att detaljplanen görs upp kommer alla berörda att ha möjlighet att vara med och påverka planen.

Arbetet med Dalsbruks detaljplan påbörjas sannolikt redan i år.