Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inga fler farthinder i Jakobstad

Från 2012

Jakobstad vill inte ha flera farthinder. Tekniska nämnden sade på måndagen nej till nio anhållan om att få farthinder för att minska farten på några gator.

Flera privatpersoner och bostadsbolag hade anhållit om att få farthinder till Prästströmsvägen, Fiskaruddsstråket, korsningen av Kantorsvägen-Kaplansvägen, Briggvägen, Sjövägen, Tunvägen, Storgatan, Djupviksgatan och Getbrovägen.

På vissa gator ansåg nämnden att trafiken hade minskat, och därför behövs inte längre farthinder. På andra gator skrev nämnden i sitt svar att läget är det samma på alla bostadsgator. "Tidigare var bilar mera sällsynta och barn kunde leka på gatan i fred. Nu är det bara så att gatan inte mera är en lekplats och man måste se till att barn håller sig på gårdsplan, vid behov bakom staket och port. Ansvaret ligger hos föräldrarna."