Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Undermåliga utrymmen på Barnkliniken sporrar till hemsjukvård

Från 2012
Bildtext Barnkliniken är arkitektoniskt skyddad men väggarna kommer nu emot.
Bild: Fred Wilén

De dåliga och trånga utrymmena i barnkliniken har lett till att Helsingfors universitets centralsjukhus HUCS nu satsar på mera hemsjukvård. Det finns fall där det är tryggare för sjuka barn att vårdas hemma istället för på barnkliniken. I takt med att huset förfaller har intresset för hemsjukvård ökat.

På HUCS har det länge bara varit avdelning K10 för cancersjuka barn som har haft personal som gör hembesök, men erfarenheterna är så pass goda att HUCS under våren har grundat en helt ny enhet som är specialiserad på hemsjukvård.

- Det finns ett stort intresse för att utveckla det här. I och med att vi har små och trånga och dåliga utrymmen så är det idealiskt att så många som möjligt skulle kunna skötas hemma, säger Nina Simola som är avdelningsskötare på K10.

Ny enhet för hemsjukvård

I dag är den nya enheten för hemsjukvård dimensionerad för att kunna vårda upp till sex barn, men i framtiden är det tänkt att fler än så ska kunna få hemsjukvård. På enheten för hemsjukvård arbetar en läkare, en avdelningsskötare och flera sjukskötare.

I dagens läge är det främst trakotomerade barn, alltså barn som andas genom ett rör i halsen, barn som behöver medicin intravenöst eller barn med olika kroniska sjukdomar som inte behöver vård dygnet runt som får hemsjukvård.

Det finns många fördelar

- Det finns många fördelar med hemsjukvård, infektionsrisken minskar och det att barnet får vara i en hemmiljö är alltid det bästa för både barnet och familjen, säger Nina Simola.

Målet med enheten är att man ska kunna bistå de barnpatienter som kan vårdas hemma oberoende av vilken avdelning de är inskrivna på och att antalet patienter inom hemsjukvården ska bli fler. Projektet med avdelningen för hemsjukvård på barnkliniken ska pågå under två års tid och efter det tar man ställning till om enheten blir permanent.