Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undervisning i svenska börjar tidigare

Från 2012
Uppdaterad 14.06.2013 12:11.
6-10 procent av finländarna har dyslexi.

Kulturpolitiska ministerarbetsgruppen har gjort upp om timfördelningsreformen i grundskolan. Antalet timmar inom konst- och färdighetsämnen, samhällslära samt idrott och gymnastik ökar men antalet religionstimmar minskar.

Också språkundervisningen ska bli mera mångsidig och undervisningen i B1-språket ska börja redan i sjätte klass. Det betyder i praktiken att man i finskspråkiga skolor börjar läsa svenska ett år tidigare.

Den konst- och färdighetsundervisning som är gemensam för alla ökar med fyra årsveckotimmar. Undervisningen i historia och samhällslära tidigareläggs och antalet timmar i samhällslära ökar med två årsveckotimmar för att öka finländska ungdomars intresse för samhällsfrågor. Religionsundervisningen minskar med en årsveckotimme.

Dessutom kommer grundskolans minimitimantal att höjas med två årsveckotimmar. En årsveckotimme motsvarar 38 lektioner.

Användningen av drama som undervisningsmetod kommer att öka under lektionerna i modersmål och samhällslära.

- Målet med timfördelningen är en mera delaktig, rörlig, kreativ och språkligt rik skola, säger undervisningsminister Jukka Gustavsson som lett bearbetningen av timfördelningen.

Den nya läroplanen tas i bruk den 1 augusti 2016. Statsrådet fattar beslut om timfördelningen på torsdag.

Räsänen: En avvärjningsseger

Kristdemokraterna är missnöjda med att religionsundervisningen minskar. Partiets mål har genom hela processen varit att antalet religionstimmar skulle hållas på nuvarande nivå.

Enligt Kristdemokraternas partiordförande inrikesminister Päivi Räsänen var minskningen på en årsveckotimme ändå en avvärjningsseger trots att hon grämer sig över förändringen. Partierna hade väldigt varierande målsättningar gällande religionsundervisningen och en del ville skära ner undervisningen med upp till fyra årsveckotimmar, skriver Räsänen i ett pressmeddelande.

Glada reaktioner

Svenska folkpartiet ger den nya timfördelningen klart godkänt.

Partiets största målsättning var att stärka och förbättra språkundervisningen i Finland. Enligt försvarsminister Stefan Wallin, som var SFP:s medlem i den kulturpolitiska ministerarbetsgruppen, sker det nu i och med att B1-språket tidigareläggs.

SFP:s ordförande Carl Haglund skriver i ett pressmeddelande att han är glad över att den nya läroplanen borgar för samhällsmedvetna och aktiva samt kritiska medborgare.

Också Outi Mäkelä, viceordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp, är glad över timfördelningsreformen. Hon är speciellt nöjd över att den grundläggande utbildningens minimitimantal höjs.