Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Påttska reningsverket i Vasa fem före färdigt

Från 2012
Uppdaterad 29.06.2012 08:06.
Påttska reningsverkets bassänger

Småningom börjar det nygamla Påttska reningsverket i Vasa vara färdigt ombyggt och sanerat. I två år har ombyggnaden pågått för att kunna uppfylla de nya miljökraven som träder i kraft den första juli.

Vd:n för Vasa vatten, Pertti Reinikainen, säger att resultaten kommer att vara goda.
- Resultaten kommer att ligga på en helt annan planet än vad de gjort tidigare.

Reinikainen säger också att regnvattnet kommer att göra större skada på havsområdet än reningsverket efter att ombyggnaden och saneringen är klar.

Programmet är inte längre tillgängligt

En hel del har gjorts för att uppfylla kraven och modernisera anläggningen. Bland annat har nya försedimenteringsbassänger byggts, luftningsbassängerna är sanerade och en ny värmepump har installerats.

- Värmepumpen tar tillvara spillvärme som kommer från avloppsvattnet. Den totala effekten motsvarar cirka 100 egnahemshus, säger Jonny Asplund, vd för Scancool som har levererat värmepumpssystemet.

Risken för svaga isar utanför reningsverket ska minska med hjälp av den nya värmepumpen.

På Påttska reningsverket rengörs 17 000 kubikmeter avloppsvatten per dygn, det är 65 000 personers avloppsvatten.

Ombyggnaden och saneringen kostar 12,4 miljoner euro, av det ska ännu en miljon investeras i år.

3,28 euro kubikmetern är den sammalagda summan för avloppsvatten och kranvatten för Vasabon. Reinikainen säger att de ska försöka hålla prisnivån på det samma efter att ombyggnaden är klar men att det kan bli svårt.

Det som återstår av ombyggnaden är lite miljöarbete och färdigställande av några processdelar.

Utländska gäster som är intresserade av att ta modell av Påttska reningsverket har bjudits in för att bekanta sig närmare med det.