Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny adoptionslag träder i kraft

Från 2012
Uppdaterad 14.06.2013 12:16.
Lekpark i Tammerfors
Bild: Tuula Nyberg

I dag träder den nya adoptionslagen i kraft. Lagen ska förbättra barnets ställning, bland annat genom nya förordningar om öppen adoption.

Enligt lagen om öppen adoption har barnet rätt till kontakt med sina biologiska föräldrar. Öppen adoption ska ordnas i samråd med de biologiska föräldrarna och adoptivföräldrarna.

Lagen gäller främst barn som adopteras inom Finland, eftersom det är svårt att kontrollera situationen för föräldrar utomlands. Dessutom gäller olika lagar i givarländerna.

Adoptionslagen innehåller också nya åldersgrändser. Ålderskillnaden mellan barnet och adoptivföräldrarna ska vara mellan 18 och 45 år, och adoptivföräldern får vara högst 50 år gammal. Den undre åldersgränsen för adoptivföräldrar är 25 år, liksom tidigare.

Lagen förbättrar också den arvsrättigheterna för personer som är adopterade före år 1980. De ska nu få samma rätt att ärva sina adoptivföräldrar som biologiska barn.

Heini Rautoma

Diskussion om artikeln