Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Få tjänstemän extraknäcker

Från 2012
Uppdaterad 02.07.2012 08:32.
Bildtext Ledande tjänstemän i Västnyland satsar på sitt jobb.

Få av de ledande tjänstemännen i Västnyland har externa uppdrag vid sidan av sitt ordinarie jobb. Det visar en undersökning som Yle Västnyland har gjort.

Tjänstemännen i de kommunala ledningsgrupperna fick fylla i ett formulär med frågor kring externa uppdrag och ekonomiska bindningar. Endast 4 av 22 västnyländska tjänstemän uppgav sig ha uppdrag som inte är förknippade med sin ställning som tjänsteman.

Objektiviteten inte äventyrad

Kommunforskare Siv Sandberg vid Åbo Akademi har bekantat sig med svaren och ser inga konflikter mellan tjänstemännens ordinarie jobb och deras externa uppdrag. Ingen av tjänstemännen som svarat har uppdrag som skulle kunna äventyra objektiviteten i deras position som tjänsteman, bedömer Sandberg.

Bildtext Siv Sandberg.

Var man ska dra gränsen för hurdana externa uppdrag som kan anses vara acceptabla eller oacceptabla beror helt på tjänstemannens position, säger Sandberg. Man ska vara observant på dubbelroller, till exempel om en förening behöver ekonomiskt stöd av en stad, där tjänstemannen som sköter dylika frågor är aktiv inom den aktuella föreningen.

Kontakter förutsätts

Men enligt Sandberg förväntar man sig idag ofta stor samhällelig aktivitet i samband med till exempel anställningar. Människor som ska anställas för ledande positioner förutsätts ha ett brett kontaktnät. Det skulle därför vara onaturligt med ledande tjänstemän som inte skulle ha kontakter i till exempel föreningsliv eller statliga arbetsgrupper, säger Sandberg.

Bästa sättet att undvika dubbelroller är enligt Sandberg att hålla en hög transparens och diskutera frågorna i samband med anställningar.

Av kartläggningen som Yle Västnyland gjort framgår att två av de ledande tjänstemännen idkar näring utanför sin roll som tjänsteman och två av tjänstemännen sysselsätter sig med förvaltningsuppdrag:

Uppdrag utanför tjänsten

Grundtrygghetsdirektör Arne Nummenmaa berättar att jouren är både billigare och effektivare
Bildtext Arne Nummenmaa.

Raseborgs grundtrygghetsdirektör Arne Nummenmaa uppgav sig driva sitt bolag Kb Bokföringsbyrå Nummenmaa Kirjanpitotoimisto Ky som sköter bokförings-, revisions-, disponent- och skattedeklarationsuppdrag. Nummenmaa uppgav sig också sköta ett förvaltningsuppdrag som medlem i förvaltningsrådet för Andelsbanken i Raseborg. Det här hinner Nummenmaa med på sin fritid för det har blivit som en livsstil för honom, säger han. Han betonar att han är noga med att skilja på sin uppgift som tjänsteman och sina externa uppdrag och har också tackat nej till sådant som skulle kunna uppfattas som jäv.

I Yle Västnylands förfrågan meddelade utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen vid Raseborgs stad att han utövar ett yrke på sin fritid genom sitt företag Raseborgs juridik som handhar lagfrågor och disponentservice.

Hangös stadskamrer Juha Kuittinen uppgav sig sköta ett förvaltningsuppdrag som styrelseledamot i bolaget Hangö Hyreshus Ab, vars verksamhetsområde är att bygga, äga och förvalta fastigheter samt köpa och hyra ut områden och byggnader. Hangös bildningschef Karl-Erik Gustafsson meddelade att han har ett förvaltningsuppdrag som styrelsemedlem i Sparbanksstiftelsen i Hangö.

Tjänstemannauppdrag
Uppdrag som är förknippade med tjänsten sköttes av Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson som uppgav sig vara suppleant i EU:s regionkommitté, medlem i kommittén som ser över kommunernas uppgifter samt styrelseordförande för Hangö Udds utvecklingsbolag.

Kukka-Maaria Luukkonen
Bildtext Kukka-Maaria Luukkonen.

Hangös stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen meddelade att hon är Raseborgs representant i stiftelsen Rinnehemmet som sköter tjänster för utvecklingshämmade.

Lojo lät bli att svara
Av alla tillfrågade ledande tjänstemän i Västnyland besvarade 54 procent Yle Västnylands förfrågan. I Lojo fattade tjänstemännen principbeslutet att inte svara. Enligt stadsdirektör Simo Juva ansåg de det inte vara ändamålsenligt att i nuläge redogöra för sina personliga uppgifter. Om man räknar bort Lojo svarade 71 procent.

Frågeformuläret som tjänstemännen i Västnyland fick fylla i är det samma som använts för riksdagsledamöters externa uppdrag och ekonomiska bindningar.