Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Betydligt färre licenser för älg i höstens jakt

Från 2012

Till höstens älgjakt beviljas en tredjedel färre licenser än i fjol. Sammanlagt beviljas dryga 36 700 licenser och det här torde betyda att omkring 50 000 djur fälls.

I Kust-Österbotten är minskningen större än det nationella medeltalet: knappa 40 procent. Här beviljas 1 364 licenser då antalet i fjol var 2 244.

Det minskade antalet licenser är ett resultat av att de fastställda målsättningarna att minska älgstammen nu gett resultat. Inom vissa distrikt anser jägarna rentav att stammen blivit för liten.