Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ropa inte hej åt Higgs än

Från 2012
Uppdaterad 01.07.2015 15:59.
Cernin tutkijat analysoivat hiukkastörmäyksen tuloksia

Två forskningsprojekt visar samma resultat och presenterar bevis på att det finns en till elementärpartikel. Bland de tusentals personer som arbetat med forskningen finns även finska forskare. Professor Paula Eerola som lett Finlands insats är nöjd men inte såld.

- Det finns många egenskaper den nya partikeln måste uppfylla för att vara en Higgs, säger hon.

Det är inte bara universitetsstuderande som jobbar natten igenom, också på högre nivå blir det bråttom och nattarbete. Hundratals forskare har jobbat dag och natt med att analysera resultaten för att kunna presentera de färska rönen om den nya elementärpartikeln.

- Vissa av de siffror som presenterades i dag fanns inte i går, säger Matti Kortelainen. Han var en av de som följde med Cerns live stream då forskningsresultaten presenterades. Själv kände han till vad experimentens resultat sedan en tid eftersom han som doktorand arbetar med att utveckla programmen som analyserar experimenten för ett av forskningsprojekten, CNS.

- Det är pålitliga resultat skulle jag säga, resultaten i de två helt fristående forskningsprojekten ATLAS och CNS bekräftar varandra. Det är definitivt en stor grej för partikelfysiken, säger Kortelainen.

Ett steg i taget

Mycket pekar på att den nya partikeln har samma egenskaper som Higgspartikeln som man hittills bara känt till i teorin. Paula Eerola, som är professor vid Helsingfors universitet, har lett forskargrupperna från Forskningsinstitutionen för fysik, Helsingfors universitet och Villmanstrands tekniska universitet och är försiktigt med att slå fast vad det egentligen är de hittat.

- Vi ska inte ropa hej innan vi kommit över bäcken. Vi kan inte säga att vi hittat en Higgs partikel, utan måste göra många fler experiment och se ifall den faktiskt uppfyller alla kriterier. Det här är ändå en stor framgång för partikelfysiken och kommer att visa vägen för fortsatt forskning, säger Eerola.

Kati Leuschel

Läs också: Starka bevis för Higgsbosonen